SU SANAYİCİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (SUSAD) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVETDerneğimizin V. Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü, Saat 14:00-16:00 saatlerinde Dernek Merkezi'nde aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü aynı gündem, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.


YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama,
2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
3. Saygı duruşu,
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası,
6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8. Dilekler ve temenniler,
9. Kapanış.